Televisie

Verschillende landelijke en regionale omroepen schenken via uitzendingen aandacht aan specifieke onderwerpen.